top of page
Collage_edited.jpg
Over

ABOUT THE FOUNDATION - OVER DE STICHTING

The future depends on what we do in the present: Mahatma Ghandi

The Global Serendipity Project is an inspiring education project with a clear goal: to accelerate the realization of world peace.
It's time for action.

To provide the logical and universal leadership skills with which we can make this possible. With the Global Peace Building Program, we give substance to expanding consciousness in a practical and pattern-breaking way so that people see the solution.

Once people see the solution, we can achieve world peace.

The foundation was established to offer the Global Peace Building Program worldwide and to train Meta vision - mindset trainers.

------------------------------

Het Global Serendipity Project is een inspirerend educatie project met een helder doel: het versneld realiseren van wereldvrede.
Het is tijd voor actie.

Voor het aanreiken van de logische en universele leiderschap-skills waarmee we dit daadwerkelijk mogelijk kunnen maken.

Met het Global Peace Building Programma geven we op praktische en patroon doorbrekende wijze invulling aan bewustzijnsverruiming waardoor mensen hun ruis opruimen en de oplossing zien.

Zodra mensen de oplossing zien, kunnen we wereldvrede realiseren.

De foundation is opgericht om het Global Peace Building Programma wereldwijd te kunnen aanbieden en metavisie - mindset trainers te kunnen opleiden.

 

 

VISION & MISSION - VISIE & MISSIE


If we can dream is (see it) we can do it – Walt Disney

 

We see a world where every young person has an inspiring future perspective.

We see a clean, green and future-proof planet where war, poverty, racism, exclusion, loneliness, slavery, abuse, crime, Inequality, destruction, pollution and social, political, cultural and religious divisions are belonged to the past.

Because universal core values (respect, honesty, equality and unconditional love) are consistently and integrally anchored in attitude, behavior and mindset. In the quality of leading, managing, cooperating, living together and upbringing, policy making and decision-making.

------------------------------

Wij zien een wereld waar ieder jong mens een inspirerend toekomst perspectief heeft. 
Wij zien een schone, groene en toekomstbestendige planeet waar oorlog, armoede, racisme, uitsluiting, eenzaamheid,

slavernij, misbruik, criminaliteit, ongelijkwaardigheid, vernietiging, vervuiling en sociale, politieke, culturele en religieuze verdeeldheid tot het verleden behoren.

Omdat universele kernwaarden (respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde) consequent en integraal zijn verankerd in houding gedrag en mindset. In kwaliteit van leiden, besturen, samenwerken, samenleven en opvoeding, beleidsvoering en besluitvorming.

 

 

 UTOPIA, TOO GOOD TO BE TRUE - UTOPIA

 

Be the change you wish to see in the world - Mahatma Ghandi
 

Everything is possible, and nothing is as it seems.

Achieving world peace through consciousness expansion training is the most elegant, intelligent, efficient, and non-conventional way in which we can turn wishes into reality. Participants unlock their potential and self-healing abilities and learn how to solve complex challenges and historical issues on the root side cause. On the level of flow, Serendipity and win – win for everyone.

Much faster than 99% of all people think, believe and think possible.

------------------------------

Alles is mogelijk en niets is zoals het lijkt.

Het realiseren van wereldvrede door middel van training in bewustzijnsverruiming is de meest elegante, intelligente, efficiënte en non-conventionele manier waarmee we van wensen werkelijkheid kunnen maken. Deelnemers ontsluiten hun potentieel en zelfhelende vermogens en leren complexe uitdagingen en historische issues aan de kant van de oorzaak oplossen. Op het level van flow, Serendipity en win – win voor iedereen. Veel sneller dan 99% van alle mensen denken, geloven en voor mogelijk houden.

 

STRATEGY - STRATEGIE

 

If we want to change the roots, we need to change the roots.

We achieve our goal through the Global Peace Building Program.
We train participants in the pillars, principles and crucial insights of applied metaphysics and neuropsychology.
This accelerates the expansion of consciousness.

The program, the magical mix of Personal Excellence, Excellent Governance, Young Hero and the Ladies Leadership Program, is an unprecedented eye-opener.

The program is designed for intrinsically motivated and creative pioneers with a solution- and result-oriented basic attitude and the Courage to Act!
 Downlo
ad the Brochure

------------------------------

We bereiken ons doel door middel van het Life Changing Global Peace Building Programma.
We trainen deelnemers in de pijlers, principes en cruciale inzichten van toegepaste metafysica en neuropsychologie.
Dit brengt bewustzijnsverruiming in een stroomversnelling.

Het programma, de magische mix van Personal Excellence, Excellent Governance, Young Hero en het Ladies Leadership Programma, is een ongekende eyeopener.

Het programma is ontworpen voor intrinsiek gemotiveerde en creatieve pioniers met een oplossings- en resultaatgerichte basishouding en de Courage to Act!

Download de Brochure

 

 

AMBASSADORS – AMBASSADEURS


As long if we are together, we are light as a feather!

 

Ambassadors are experts by experience and are 100% behind the vision, mission and metaphysical strategy to achieve goals.

------------------------------

Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen en staan 100% achter de visie, de missie en metafysische strategie om doelen te realiseren.

 

 

 

ADVISORY BOARD - RAAD VAN ADVIES

This independent and objective group of people supports the board of the foundation in accelerating the realization of goals.They play a sounding board role regarding continuity, fundraising and organize the Global Peace Building Program.

------------------------------

Deze onafhankelijke en objectieve groep mensen ondersteunt het bestuur van de stichting bij het versneld realiseren van doelen.
Zij vervullen een klankbordrol ten aanzien van continuïteit, fondsenwerving en de organisatie van het Global Peace Building Programma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOARD - BESTUUR

Portfolio

PROJECTS

Klanten

PARTNERS

As long if we are together, we are light as a feather!

  • Foundation for Upholding Agriculture Practices: Joseph Rwehumbiza

  • Voice of Women Organization Tanzania: Baby Madaha & Joe Kilumile

  • CIOOH Trust Zimbabwe: Tinashe Chikodzi

  • Kufunda Village Zimbabwe: Maaianne Knuth

  • Global Critical Rescue Zimbabwe: Kratos & Grace

  • Tender Productions: Jan Herm Klaren

  • Soft Food Alliance Trust Zimbabwe: Laurie Simpson

  • Kupunzits Village Malawi: Daiton Swafi

Contact

CONTACT

Meld je aan voor onze mailinglijst

Bedankt voor het indienen!

Global Serendipity Stichting

Herenweg 73

1861PC Bergen N-H

+31 6 250 635 84
bestuur@globalserendipityproject.org
Chamber of commerce: 90712846
TAX: 865425218

 
ANBI_zk_FC_standaard.jpg
bottom of page